Hvad har den tyske teolog og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer til fælles med den europæiske pinsebevægelses apostel, den engelsk-norske prædikant T.B. Barratt? Få svaret – og mange flere historier fra Amerika – i første afsnit af Blafrende Flammer, en serie med omdrejningspunkt i den tidlige danske pinsevækkelse.

Kilder: Dietrich Bonhoeffer Werke, bd. 10. Barratt: Erindringer. Barratt: In the Days of the Latter Rain. D. Bundy: Visions of Apostolic Mission. Tidsskrifter: The Apostolic Faith, 1906. Dansk Luthersk Kirkeblad, 16/1/1907. Inspiration: W.J. Hollenweger: “Dietrich Bonhoeffer and William J. Seymour”. Der blev ikke plads til… Johannes V. Jensen om New York, 1907.

Skriv til nc@blafrendeflammer.dk hvis du har spørgsmål eller vil melde dig til nyhedsbrevet, eller find mig på Twitter: @lajChr.

© 2017 Nikolaj Christensen

Share | Download(Loading)